Utvalgsmøte 12 – Kunnskapspåfyll og diskusjoner før sommeren

13. til 15. juni hadde utvalget sitt tolvte møte. Denne gangen med kunnskapspåfyll fra Tove Frønes, som snakket om likeverd i skolen og presenterte forskning på dette med utgangspunkt i internasjonale undersøkelser. Utvalget fikk også en gjennomgang av Rambølls utkast til rapport om aktørenes behov for informasjon til å drive arbeidet med å utvikle kvalitet…

Utvalgsmøte 11 – Internasjonalt seminar, samiske perspektiver og videre diskusjoner

Den 10. mai var det internasjonalt seminar for utvalget. Her fikk utvalget innlegg fra New Zealand, Danmark, Sverige, Skottland, Flandern, Irland og USA, som tok for seg sentrale aspekter ved kvalitetsvurderings- og kvalitetsutviklingssystemene i sine respektive land. Utvalget merket seg både likheter og forskjeller, som blir viktig inspirasjon i det videre arbeidet. Et gjennomgående trekk…

Presentasjonene og opptak fra innspillskonferansen 6.juni

Den 06. juni arrangerte kvalitetsutviklingsutvalget innspillskonferanse om kvalitetsutvikling i skolen. Her deltok både elever, lærere, skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere, forskere, organisasjoner og byråkrater. Kort oppsummert et mangfold av perspektiver og meninger, som samarbeidet og diskuterte gjennom dagen med hensikt om å komme fram til felles løsninger og innspill til utvalgets videre arbeid. Lysbildene fra innleggene kan…

Innspillskonferanse 6.juni  

Utvalget arrangerer en innspillskonferanse 06. juni i år. Til konferansen har vi invitert en rekke deltakere, med et mangfold av perspektiver og kompetanseområder. Her vil det både bli spennende innlegg og viktige gruppediskusjoner, som vil være viktige for utvalgets videre arbeid. Innleggene fra konferansen streames og er åpne for alle som ønsker å følge med.…

Utvalget deltok på Statsforvalterens samling med skoleeiere i Oslo og Viken

19. april deltok utvalgsleder Tine S. Prøitz og utvalgsmedlem Edvard Botterli Udnæs på en samling statsforvalteren i Oslo og Viken hadde for sine skoleeiere. Tema var kvalitetsutvikling. Tine og Edvard presenterte delinnstillingen. Vi vil takke for invitasjonen for å presentere delinnstillingen og for at vi fikk følge de videre diskusjonene i samlingen. Vi fikk med…

Utvalgsmøte 10

Utvalget har nettopp hatt sitt tiende møte. Denne gangen diskuterte vi hva som bør være overordnede målsetninger med kvalitetsutvikling, og hvordan dette rammes inn av dagens lov- og regelverk. Dette er viktige diskusjoner som utvalget prioriterer høyt. Vi har også startet å diskutere hva som kan være gode tiltak for kvalitetsutvikling med utgangspunkt i problem-…

Workshop og involvering! 

Vi ble oppdatert på ny forskning om elevmedvirkning fra KS konsulent og Utdanningsdirektoratets arbeid med prøver, undersøkelser og vurdering. I tillegg fikk vi høre om det pågående utredningsarbeidet fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse. Vi hadde også workshop hvor vi diskuterte ideer og mulige tilnærminger til hvordan skoler og myndigheter kan arbeide med å utvikle kvalitet…

Møte i Kvalitetsutviklingsutvalget 13. og 14. februar

Agendaen til møtet var todelt.  Det var både tid for å oppsummere og evaluere, samtidig som arbeidet med hovedutredningen skal i gang. Utvalgets medlemmer har fått mange og gode tilbakemeldinger – takk til alle som allerede har engasjert seg i prosessen. Vi har et fundament vi kan bygge videre på! Samtidig hører vi også at…

31. januar 2023 overleverte utvalgsleder professor Tine Sophie Prøitz utvalgets første delrapport til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Prøitz takket også Kunnskapsdepartementet oppdraget, som er spennende, viktig og lærerikt, men også krevende. Hun rettet også en stor takk til alle som har bidratt med innspill på utvalgets innspillskonferanse, innspillsmøter og andre innspill via nettsiden til utvalget. Her kan du lese delinnstillingen. Utvalget skal levere hovedinnstillingen sin ca. 15. oktober 2023. Kvalitetssäkring av svenskt…

Film fra innspillskonferansen 24.10.2022

Her er filmen fra innspillskonferansen vår 24. oktober. Innspill til problemstillingene som skal besvares i første delinnstilling må være oss i hende i løpet av november 2022. Filmen er tekstet med SRT. Hvis dere ønsker videoen tekstet trykk på knappen merket [CC] i videovinduet. Se filmen her: https://vimeo.com/771480826

Side 1 av 2
12