Innspillskonferanse 6.juni  

Utvalget arrangerer en innspillskonferanse 06. juni i år. Til konferansen har vi invitert en rekke deltakere, med et mangfold av perspektiver og kompetanseområder. Her vil det både bli spennende innlegg og viktige gruppediskusjoner, som vil være viktige for utvalgets videre arbeid. Innleggene fra konferansen streames og er åpne for alle som ønsker å følge med.…

Utvalget deltok på Statsforvalterens samling med skoleeiere i Oslo og Viken

19. april deltok utvalgsleder Tine S. Prøitz og utvalgsmedlem Edvard Botterli Udnæs på en samling statsforvalteren i Oslo og Viken hadde for sine skoleeiere. Tema var kvalitetsutvikling. Tine og Edvard presenterte delinnstillingen. Vi vil takke for invitasjonen for å presentere delinnstillingen og for at vi fikk følge de videre diskusjonene i samlingen. Vi fikk med…

Utvalgsmøte 10

Utvalget har nettopp hatt sitt tiende møte. Denne gangen diskuterte vi hva som bør være overordnede målsetninger med kvalitetsutvikling, og hvordan dette rammes inn av dagens lov- og regelverk. Dette er viktige diskusjoner som utvalget prioriterer høyt. Vi har også startet å diskutere hva som kan være gode tiltak for kvalitetsutvikling med utgangspunkt i problem-…

Workshop og involvering! 

Vi ble oppdatert på ny forskning om elevmedvirkning fra KS konsulent og Utdanningsdirektoratets arbeid med prøver, undersøkelser og vurdering. I tillegg fikk vi høre om det pågående utredningsarbeidet fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse. Vi hadde også workshop hvor vi diskuterte ideer og mulige tilnærminger til hvordan skoler og myndigheter kan arbeide med å utvikle kvalitet…

Møte i Kvalitetsutviklingsutvalget 13. og 14. februar

Agendaen til møtet var todelt.  Det var både tid for å oppsummere og evaluere, samtidig som arbeidet med hovedutredningen skal i gang. Utvalgets medlemmer har fått mange og gode tilbakemeldinger – takk til alle som allerede har engasjert seg i prosessen. Vi har et fundament vi kan bygge videre på! Samtidig hører vi også at…

31. januar 2023 overleverte utvalgsleder professor Tine Sophie Prøitz utvalgets første delrapport til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Prøitz takket også Kunnskapsdepartementet oppdraget, som er spennende, viktig og lærerikt, men også krevende. Hun rettet også en stor takk til alle som har bidratt med innspill på utvalgets innspillskonferanse, innspillsmøter og andre innspill via nettsiden til utvalget. Her kan du lese delinnstillingen. Utvalget skal levere hovedinnstillingen sin ca. 15. oktober 2023. Kvalitetssäkring av svenskt…

Film fra innspillskonferansen 24.10.2022

Her er filmen fra innspillskonferansen vår 24. oktober. Innspill til problemstillingene som skal besvares i første delinnstilling må være oss i hende i løpet av november 2022. Filmen er tekstet med SRT. Hvis dere ønsker videoen tekstet trykk på knappen merket [CC] i videovinduet. Se filmen her: https://vimeo.com/771480826

Kvalitetutviklingsutvalget har nå hatt sitt fjerde og femte møte

På disse møtene har utvalget brukt tid på å diskutere hva som inngår i dagens kvalitetsvurderingssystem, noe det ikke er helt enkelt å svare presist på. Fra innføringen av nasjonale prøver og skoleporten i 2004 har det kommet til, og blitt fjernet ulike prøver, verktøy og datakilder med ulike begrunnelser og formål. Det har også…

Lenke til innspillskonferansen 24.10.22 og spørsmål til diskusjon

Utvalget ønsker innspill på: Hvilket informasjonsbehov har lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter for å vurdere tilstanden og utvikle kvaliteten i skolen? Hvordan støtter eksisterende prøver, brukerundersøkelser, verktøy og datakilder disse behovene? Hva vurderer dere som de viktigste styrkene, utfordringer og dilemmaene med kvalitetsvurderingssystemet slik det er i dag? ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams-møte Bli med fra…

Kvalitetsutviklingsutvalgets digitale innspillskonferanse!

Velkommen til kvalitetsutviklingsutvalgets digitale innspillskonferanse! 24. oktober kl. 14.00 – 16.00 Målgruppe: lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og studieforberedende utdanningsprogram Program: Del 1: Kl. 14.00 – 15.00 I den første timen presenterer vi utvalgets arbeid og gir dere innsikt i relevante forskning­soppsummeringer.  Del 1 er åpen for alle og krever ingen påmelding. Velkommen: Om…

Side 1 av 2
12