Kvalitetutviklingsutvalget har nå hatt sitt fjerde og femte møte

På disse møtene har utvalget brukt tid på å diskutere hva som inngår i dagens kvalitetsvurderingssystem, noe det ikke er helt enkelt å svare presist på. Fra innføringen av nasjonale prøver og skoleporten i 2004 har det kommet til, og blitt fjernet ulike prøver, verktøy og datakilder med ulike begrunnelser og formål. Det har også…

Lenke til innspillskonferansen 24.10.22 og spørsmål til diskusjon

Utvalget ønsker innspill på: Hvilket informasjonsbehov har lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter for å vurdere tilstanden og utvikle kvaliteten i skolen? Hvordan støtter eksisterende prøver, brukerundersøkelser, verktøy og datakilder disse behovene? Hva vurderer dere som de viktigste styrkene, utfordringer og dilemmaene med kvalitetsvurderingssystemet slik det er i dag? ________________________________________________________________________________ Microsoft Teams-møte Bli med fra…

Kvalitetsutviklingsutvalgets digitale innspillskonferanse!

Velkommen til kvalitetsutviklingsutvalgets digitale innspillskonferanse! 24. oktober kl. 14.00 – 16.00 Målgruppe: lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og studieforberedende utdanningsprogram Program: Del 1: Kl. 14.00 – 15.00 I den første timen presenterer vi utvalgets arbeid og gir dere innsikt i relevante forskning­soppsummeringer.  Del 1 er åpen for alle og krever ingen påmelding. Velkommen: Om…

Tredje utvalgsmøte

1. og 2. september 2022 hadde Kvalitetsutviklingsutvalget sitt tredje møte. I dette møtet var det lagt opp til en rekke innlegg som utvalget tok med seg inn i sine videre diskusjoner om styrker og svakheter ved dagens kvalitetsvurderingssystem. Professor Berit Karseth og førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme presenterte funn fra evalueringen av fagfornyelsen. Utvalgsmedlem professor Rolf…

Andre utvalgsmøte

20. og 21. juni gjennomførte kvalitetsutviklingsutvalget sitt andre utvalgsmøte og vi er nå i gang med å innhente informasjon og forskning og diskutere problemstillingene vi skal belyse. En sentral problemstilling som peker seg ut er balansen mellom tillit og kontroll i kvalitetsvurderingssystemet før og nå. Det er også behov for å se nærmere på de…

Vi er i gang!

Fredag 20. mai hadde utvalget for kvalitetsutvikling i skolen vårt første møte. Utvalget skal kartlegge og gjennomgå hvilke behov lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter har for verktøy, prøver og datakilder til kvalitetsutvikling. Utvalget skal foreslå endringer i dagens prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling. 

Side 2 av 2
12