Innspillskonferanse 6.juni  

Utvalget arrangerer en innspillskonferanse 06. juni i år. Til konferansen har vi invitert en rekke deltakere, med et mangfold av perspektiver og kompetanseområder. Her vil det både bli spennende innlegg og viktige gruppediskusjoner, som vil være viktige for utvalgets videre arbeid.

Innleggene fra konferansen streames og er åpne for alle som ønsker å følge med.

Under gruppearbeidene, vil det være oppgaver å løse lokalt for dere som følger konferansen på nett. Vi legger til rette for at dere får sendt inn svarene deres og informasjonen dere trenger kommer underveis i sendingen.

Ellers oppfordrer vi også alle som ønsker å dele sine tanker og erfaringer til å gi skriftlig innspill. Det gjør du her, sende inn skriftlige innspill. Vi tar i mot innspill fortløpende, men innspill som kommer innen 13. juni vil bli behandlet på utvalgets siste møte før sommeren.

Programmet for konferansen (Oslo kongressenter):

10:00 – 10:15  Velkommen – utvalgsleder Tine S. Prøitz

Om utvalgets arbeid. Muligheter og dilemmaer.

10:15 – 10:45  Informasjonsbehov i kvalitetsutviklingsarbeid – prosjektleder Marie Bjella og prosjektmedarbeider Clas Lenz

Funn fra Rambøll Consulting sin kartlegging av behov for informasjon til kvalitetsutvikling i skolen

10:45 – 11:15 Elevmedvirkning – prosjektleder Marlen Faannessen

Funn fra KS Konsulent og Oxford Research sin rapport: Elevmedvirkning – FoU om hvordan elevmedvirkning kan styrkes i norske skoler i tråd med nytt læreplanverk

11:15 – 12:00 Gruppearbeid (lokalt arbeid for dere som følger på nett)

12:00 – 12:45 Lunsj med servering

12:45 – 13:20 Lillestrøm kommune om kvalitetsdialoger – kommunalsjef Kirsti A. Hettasch m.fl.

Forteller om kvalitetsdialoger fra ulike perspektiver

13:20 – 13:45 Betydningen av ledelse og profesjonsfellesskapet i arbeidet med kvalitetsutvikling – professor Anne Berit Emstad

13:45 – 14:00 Kort pause

14:00 – 14:45 Gruppearbeid

14:45 – 15:00 Oppsummering og takk for i dag – utvalgsleder Tine S. Prøitz