Utvalgsmøte 12 – Kunnskapspåfyll og diskusjoner før sommeren

13. til 15. juni hadde utvalget sitt tolvte møte. Denne gangen med kunnskapspåfyll fra Tove Frønes, som snakket om likeverd i skolen og presenterte forskning på dette med utgangspunkt i internasjonale undersøkelser. Utvalget fikk også en gjennomgang av Rambølls utkast til rapport om aktørenes behov for informasjon til å drive arbeidet med å utvikle kvalitet i skolen, ved Marie Bjella og Clas Lenz. Sølvi Lillejord som har vært med som kvalitetssikrer i Rambøll sin studie, deltok også. Her var det satt av godt med tid til spørsmål og diskusjon. Utvalget hadde også en runde med sine erfaringer fra innspillskonferansen 6. juni. Utvalget syntes det var nyttig å høre de ulike diskusjonene rundt bordene, og takker alle som tok seg til å komme eller følge konferansen på stream. Presentasjonene fra konferansen ligger her. Dersom du ønsker å se filmen er det bare å kontakte oss på kvalitetsutviklingsutvalget@kd.dep.no.

Resten av møtet diskuterte utvalget videre på retningen for forslagene utvalget skal komme med i hovedinnstillingen.

Riktig god sommer til alle!