Se innspill

Innspill fra Forandringsfabrikken, 12.06.23

Innspill fra Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, 13.06.23

Innspill fra Utvalg for utdanningspolitikk i Utdanningsforbundet, 13.06.23

Innspill fra UiB, 13.06.23

Innspill fra Sametinget, 13.06.23

Innspill fra Elise Farstad Djupedal, 12.06.23

Innspill fra Heidi Pettersen, 24.05.23

Innspill fra Norsk Lektorlag, 07.12.22

Innspill fra Forandringsfabrikken 05.12.22

Innspill fra Redd Barna 02.12.22

Innspill fra Conexus 02.12.22

Innspill fra Skolelederforbundet

Innspill fra Elevorganisasjonen Rogaland

Innspill fra Senter for samiske studier (sesam) ved UiT 01.12.22

Innspill fra Barneombudet 28.11.22

Innspill fra HEMIL 22.11.22

Innspill fra RBKU Vest 22.11.22

Innspill fra Roar Ulvestad. Lektor i norsk, UiB 21.11.12

Innspill fra Lars K. Berge, ILN, UiO 21.11.22

Innspill fra Utdanningsdirektoratet 20.11.22

Innspill fra Utdanningsetaten, Oslo kommune 18.11.22

Innspill fra Skolenes landsforbund 18.11.22

Innspill fra Fylkesdirektørkollegiet for kompetanse og utdanning (FKU) 16.11.22

Innspill fra ICILS, ILS, Universitetet i Oslo 14.11.22

Innspill fra Jostein A. Ryen og Tove Stjern Frønes, prosjektgruppen for nasjonale leseprøver 11.11.22

Innspill fra Matematikksenteret 03.11.22

Innspill fra Tony Burner, professor USN 02.11.22

Innspill fra Statsforvalterne 02.11.22

Innspill fra Frode Kvittem, Statsforvalteren i Trøndelag 31.10.22

Innspill fra Læringsmiljøsenteret, Edvin Bru 28.10.22

Innspill fra Universitetet i Bergen, Eli Moe 28.10.22

Innspill fra NRC ICCS, Oddveig Storstad 28.10.22

Innspill fra Guri A. Nortvedt, ILS/UIO 28.10.22

Innspill fra Skrivesenteret, Arne Johannes Aasen, 27.10.22

Innspill fra Samfunnsfagseksjonen ILU NTNU, Gunnar Grut 27.10.22

Innspill fra Naturfagsenteret 26.10.22

Innspill fra Lars Arild Myhr, Høgskolen i Innlandet 25.10.22

Innspill fra Helge Kristian Galdal, Vestfold og Telemark fylkeskommune 25.10.22

Innspill fra Nasjonalt senter for samisk i opplæringa 25.10.22

Innspill fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking 21.10.22I

Innspill fra Cecilie T. Mork, avd. for lærerutdanning UIA 19.10.22

Innspill fra ASSS grunnskole og KS grunnskolenettverk. 18.10.2022

Innspill fra Unge funksjonshemmede, Maren Fuglesang 18.10.22

Innspill fra Statped 17.10.22

Innspill fra FUG 17.10.22

Innspill fra Bernt Bendiksen 13.10.22

Innspill fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 06.10.22

Innspill fra Elevorganisasjonen 23.09.22

Innspill fra Øyvind Sørreime, Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsutvikling i skolen

Innspill fra Øyvind Sørreime. Profesjonalisering ovenfra og profesjonalisering innenfra

Innspill fra Øyvind Sørreime. Samtidskontekst og legitimitet

Innspill fra Øyvind Sørreime. Skisse på et balansert system for kvalitetsutvikling