31. januar 2023 overleverte utvalgsleder professor Tine Sophie Prøitz utvalgets første delrapport til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Prøitz takket også Kunnskapsdepartementet oppdraget, som er spennende, viktig og lærerikt, men også krevende. Hun rettet også en stor takk til alle som har bidratt med innspill på utvalgets innspillskonferanse, innspillsmøter og andre innspill via nettsiden til utvalget.

Her kan du lese delinnstillingen.

Utvalget skal levere hovedinnstillingen sin ca. 15. oktober 2023.

Kvalitetssäkring av svenskt skolväsende, Professor Christian Lundahl, professor i pedagogikk, Örebro universitet, Sverige

Quality Assurance in the Danish Public Education System and Transitions to General and Vocational Upper Secondary Education, Professor Christian Ydesen, Aalborg universitet, Danmark

Kunnskapsoppsummering om læreres pedagogiske praksis etter kvalitetsvurderingssystemet ble innført i Norge, Therese N. Hopfenbeck, Professor of Educational Assessment, Melbourne Graduate School of Education, Australia

Ulike aktørers behov for informasjon for å vurdere og utvikle kvaliteten i og av skolen, Professor Guri Skedsmo, Head of Institute for Research on Professions and Professional Learning, Schwyz University of Teacher Education, Sveits

Prøver og internasjonale storskalaundersøkelser i Norge: Hva kjennetegner disse målingene og hvordan har de virket i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet de siste 20 årene? – forsker Julius K. Bjørnsson, Universtetet i Oslo

Rapporterings-og dokumentasjonskrav i skolesektoren. Bruk av prøver, undersøkelser, verktøy og datakilder til kvalitetsutvikling i skolen – Siv Svanæs, Linn Synnøve Skutlaberg og Henriette Skyberg, Ideas2Evidence