Workshop og involvering! 

Vi ble oppdatert på ny forskning om elevmedvirkning fra KS konsulent og Utdanningsdirektoratets arbeid med prøver, undersøkelser og vurdering. I tillegg fikk vi høre om det pågående utredningsarbeidet fra ekspertgruppen for digital læringsanalyse.

Vi hadde også workshop hvor vi diskuterte ideer og mulige tilnærminger til hvordan skoler og myndigheter kan arbeide med å utvikle kvalitet i skolen. Vi tapetserte veggen i Kunnskapsdepartementet med både små og store forslag som nå gir retning for utvalgets videre arbeid.

Vi diskuterte også hvordan vi best involverer sektoren fremover, og planlegger møter med blant annet ungdomsråd og samiske forvaltningskommuner. Utvalget skal også ha en innspillskonferanse 6. juni. Det vil komme mer informasjon om dette.