Film fra innspillskonferansen 24.10.2022

Her er filmen fra innspillskonferansen vår 24. oktober. Innspill til problemstillingene som skal besvares i første delinnstilling må være oss i hende i løpet av november 2022.

Filmen er tekstet med SRT. Hvis dere ønsker videoen tekstet trykk på knappen merket [CC] i videovinduet.

Se filmen her: https://vimeo.com/771480826