Presentasjonene og opptak fra innspillskonferansen 6.juni

Den 06. juni arrangerte kvalitetsutviklingsutvalget innspillskonferanse om kvalitetsutvikling i skolen. Her deltok både elever, lærere, skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere, forskere, organisasjoner og byråkrater. Kort oppsummert et mangfold av perspektiver og meninger, som samarbeidet og diskuterte gjennom dagen med hensikt om å komme fram til felles løsninger og innspill til utvalgets videre arbeid. Lysbildene fra innleggene kan du finne her. Hvis du ønsker å få tak i opptakene fra dagen, kan du sende en henvendelse til kvalitetsutviklingsutvalget@kd.dep.no.

Utvalget ønsker å rette en stor takk til alle dere som har bidratt med perspektiver, erfaringer og ideer, og ikke nøl med å sende innspill!