Delinnstillingen

Den 31. januar 2023 overleverte kvalitetsutviklingsutvalget delinnstillingen «Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Et kunnskapsgrunnlag» til kunnskapsminister Tonje Brenna.

I delinnstillingen beskriver utvalget dagens kvalitetsvurderingssystem og de ulike delene det består av.

Utvalget gir også en analyse av aktørenes behov for informasjon og støtte til å drive kvalitetsutvikling og en beskrivelse av styrker og utfordringer med dagens kvalitetsvurderingssystem.

Les delinnstillingen her: NOU 2023: 1 (regjeringen.no)