Gi innspill

Dersom du ønsker å sende innspill til utvalget, kan du sende dine innspill til denne adressen: kvalitetsutviklingsutvalget@kd.dep.no. Alle innspill som kommer inn vil bli lagt ut her på nettsiden. Hvis du ikke ønsker at innspillene skal publiseres er det fint om du gir beskjed om det.