Utvalgsmøte 10

Utvalget har nettopp hatt sitt tiende møte.

Denne gangen diskuterte vi hva som bør være overordnede målsetninger med kvalitetsutvikling, og hvordan dette rammes inn av dagens lov- og regelverk.

Dette er viktige diskusjoner som utvalget prioriterer høyt. Vi har også startet å diskutere hva som kan være gode tiltak for kvalitetsutvikling med utgangspunkt i problem- og behovsbeskrivelsen i delinnstillingen.

Utvalget fikk i tillegg innlegg om hvordan statsforvalteren i Rogaland og Utdanningsdirektoratet arbeider med tilsyn, og om statsforvalterens rolle og handlingsrom i arbeidet med å støtte kvalitetsutvikling i skolen. Vi ble også oppdatert av Kunnskapsdepartementet om de viktigste endringene i forslaget til ny opplæringslov som ble sendt til Stortinget før påske.

Nå jobber vi videre med å utrede forslag både innenfor og utenfor dagens rammer. Vi er opptatt av å fortsatt ha dialog med sektoren, og deltar blant annet på seminarer og konferanser. Vi planlegger også en egen innspillskonferanse, i tillegg til møter med ungdomsråd og skolebesøk.

Vi er takknemlig for alle som tar seg tid til å sende oss innspill!