Møte i Kvalitetsutviklingsutvalget 13. og 14. februar

Agendaen til møtet var todelt.  Det var både tid for å oppsummere og evaluere, samtidig som arbeidet med hovedutredningen skal i gang.

Utvalgets medlemmer har fått mange og gode tilbakemeldinger – takk til alle som allerede har engasjert seg i prosessen. Vi har et fundament vi kan bygge videre på! Samtidig hører vi også at mange har forventninger og er spente på det som kommer. Det arbeidet startet på møtet med oppfriskning av mandat og gode diskusjoner om både prosess og innhold i hovedutredningen.