Kvalitetsutviklingsutvalgets digitale innspillskonferanse!

Velkommen til kvalitetsutviklingsutvalgets digitale innspillskonferanse!

24. oktober kl. 14.00 – 16.00

Målgruppe: lærere, skoleledere og skoleeiere i grunnskolen og studieforberedende utdanningsprogram

Program:

Del 1: Kl. 14.00 – 15.00

I den første timen presenterer vi utvalgets arbeid og gir dere innsikt i relevante forskning­soppsummeringer.  Del 1 er åpen for alle og krever ingen påmelding.

Del 2: Kl. 15:00 – 16.00

I den andre timen blir det et digitalt gruppearbeid hvor dere skal diskutere aktuelle problemstillinger og gi innspill til kvalitetsutviklingsutvalgets videre arbeid. For å melde deg på, send epost med navn og rolle til helle-kristin.jensen@kd.dep.no NB: Begrenset antall plasser.

Dersom dere ikke får plass på det organiserte gruppearbeidet, kan dere sende deres skriftlige innspill til problemstillingene til kvalitetsutviklingsutvalget@kd.dep.no.

Problemstillingene blir delt på utvalgets nettside.

Vi ses!