Lenke til innspillskonferansen 24.10.22 og spørsmål til diskusjon

Utvalget ønsker innspill på:

  1. Hvilket informasjonsbehov har lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter for å vurdere tilstanden og utvikle kvaliteten i skolen?
  2. Hvordan støtter eksisterende prøver, brukerundersøkelser, verktøy og datakilder disse behovene?
  3. Hva vurderer dere som de viktigste styrkene, utfordringer og dilemmaene med kvalitetsvurderingssystemet slik det er i dag?

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 330 527 340 413
Passord: HYgGuv

Last nedTeams | Join on the web

Bli med på en videokonferanseenhet

teams@vk.udir.no

Videokonferanse-ID: 122 948 186 2

Alternative VTC-instruksjoner

Finn ut mer | Møtealternativer

________________________________________________________________________________