Skisse på et balansert system for kvalitetsutvikling. Øyvind Sørreime

Skisse på et balansert system for kvalitetsutvikling. 24.08.22

Innspill-4-Skisse-på-hvordan-kunnskapsinnhenting-fra-lokalt-kvalitetsutviklingsarbeid.pdf