Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsutvikling i skolen. Øyvind Sørreime, Fasilitator på BI, ekstern sensor på skolelederutdanningen på UiO, forfatter av boka Tillit og styring i skolen (2020)

Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsutvikling i skolen. 03.08.22

Forste-innspill.pdf